Etape 3 | Vejle – Sønderborg / Landet der blev lånt fra Skandinaviens højland


 182 km

 

 Fladt

 

 Danmarks yngste sten - lånt land: sedimenter fra det Skandinaviens højland

 

 

Den sidste etape på dansk jord tager os til de yngste sedimentære bjergarter i den danske undergrund. De hører til Miocæn – tidsperioden for mellem 20 og 10 millioner år siden. Da disse sedimenter blev aflejret, var Nordsøen en inddæmning, der løb mellem Norge og Skotland til Danmark, men ikke til det nordlige Frankrig (se figur). I denne periode blev dette lavvandede hav fyldt op med sand og ler, der blev eroderet ned fra Skandinaviens højland. De tykke sandlag der ligger under Legoland ved Billund er i dag en vigtig kilde til drikkevand i Danmark..

 

Midlertidig landjord

Borrowed land: Forming Denmark about 20 to 10 million years ago with sediments from Scandinavian highlandsSedimenterne blev transporteret via store floder og aflejret i deltaer, hvilket fik landet til langsomt at stige, og forvandlede det lavvandede hav til sumpe og sandbanker. Selv et par meters havstigning, som følge af ændringer i mængden af is ved polerne, var nok til at oversvømme det nyligt hævede land. En stor del af det nordvestlige Europa, herunder Holland, Flandern og det nordvestlige Frankrig, består stadig af sådant 'lånt land'. Men i modsætning til Danmark i Miocæn, er vi nu i stand til at holde stigende havvand væk fra dette lånte land (i hvert fald indtil videre) ved at bygge diger. En fare er dog, at jordbunden og sedimenterne bag digerne bliver komprimeret og forsvinder, fordi de ikke modtager nye sedimenter – vi har ikke lyst til at oversvømme byer og marker med nogle års mellemrum for at bringe ny silt ind. Så der er bekymringer angående den lånte landjords fremtid.

 

Danmark under indlandsis

De sidste hundredtusinder års dansk geologisk historie har været præget af istider. I flere perioder var Danmark helt eller delvist dækket af en flere hundrede meter tyk iskappe, som i sin storhedstid Europe during the last Glacial Maximumstrakte sig til det centrale Tyskland, Holland og det sydlige England. Når det Danmark ikke var dækket af is, dannedes der i stedet tørre tundraer og stepper, hjemsted for berømte Pleistocæne istidsvæsner såsom mammutten. I de sidste 10.000 år er vi gået fra en istid til en mellemistid, og isen har trukket sig tilbage. En af virkningerne af at de enorme, næsten en kilometer tykke, ismasser er forsvundet er at jordskorpen langsomt springer tilbage. Og den dag i dag stiger Danmark også stadig langsomt, med en hastighed på en millimeter om året.

  


 
Douwe van Hinsbergen - professor Universiteit van Utrecht

I study past climate changes in the North Atlantic region. In my research I am using either microfossils (such as dinocysts - remnants of marine protists, comprising an important group of the phytoplankton), or molecular fossils (such as membrane lipids). Changes in both micro- and molecular fossil communities can tell us a lot about the past climate and environmental changes.

Kasia K. Śliwińska
 
Douwe van Hinsbergen - professor Universiteit van Utrecht

I am a geologist and I study plate tectonics and the driving mechanisms in the Earth’s mantle, mountain building processes, and the geography of the geological past. I enjoy geological fieldworks all over the world, and translating the results to science and to a broad public. Read more about Douwe.

Douwe van Hinsbergen