Etape 21 | Thoiry - Paris / Den lutetiske tidsalder


 112 km

 

 Fladt

 

 Hvor kommer brostenene på Champs Élysées fra?

 

Giant gastropod of the LutetianDen sidste etape på Tour de France fører os tilbage til Pariser Bassinet. Byen Paris er bygget ovenpå den yngste formation der blev aflejret i dette bassin.  Disse aflejringer, som er cirka 45 millioner år gamle og fra et tidsinterval kaldet Lutetien, er domineret af kalksten, som blev aflejret i et lavvandet, varmt hav - en tropisk version af Nordsøen - og indeholder enorme fossiler, så som 70 cm lange, spiral-snoede sneglehuse (Figur).

 

Lutetien – et tidsinterval opkaldt efter Lutetia (Paris)

Som nævnt tidligere, kan sedimentære bjergarter dateres ved hjælp af fossiler, som eksisterede i en bestemt geologisk tidsperiode, og som optræder i så store mængder at de er nemme at finde. Det er Saudi Arabian granite on the Champs Élisées in Parisofte mikrofossiler man anvender til datering, da de forekommer i stort antal, men også ammonitter er anvendelige til datering. På baggrund af tilstedeværelsen af karakteristiske fossiler er den geologiske tidsskala opdelt i intervaller, som er opkaldt efter type-lokaliteter, hvor bjergarter fra dette tidsinterval er mest almindelige, eller hvorfra de først blev beskrevet. ”Lutetien” er sådan et tidsinterval og er opkaldet efter Paris, som i romersk tid kaldtes for ”Lutetia” - husk at i bloggen for 2. etape forklarede vi om to andre tidsintervaller: ”Maastrichtien”, opkaldt efter den hollandske by Maastricht og ”Danien” opkaldt efter Danmark. De to perioder er adskilt af den hændelse hvor et meteorit-nedslag førte til dinosaurernes uddøen for 66 millioner år siden.

Så tidsintervallerne i den geologiske tidsskala er baseret på fossiler og oprindeligt kendte vi kun den relative rækkefølge af disse tidsintervaller: en lagfølge af sedimenter i hvilken et bestemt fossil Geologic time scalefandtes blev efterfulgt af en lagfølge hvori det ikke fandtes – formodentlig fordi fossilet uddøde. Den geologiske tidsskala blev opbygget og forfinet på den måde i over 200 år baseret på hårdt forskningsarbejde. Kun i anden halvdel af sidste århundrede begyndte vi at kunne stykke sammen hvor gamle disse tidsintervaller var i millioner år. Gennem analyser af radioaktive elementer i mineralerne kan vi bestemme den absolutte alder af disse tidsintervaller. De viser at Lutetien startede for 48,6 millioner år siden og sluttede for 40,4 millioner år siden.

 

Brostenene på Champs Élysées

Og hvis du tænkte på om de ikoniske brosten på Champs Élysées består af kalksten fra Lutetien – så er svaret nej! De består af brun Najran-granit fra et stenbrud i Beer Askar og Aakefah i Saudi Arabien. Guderne vide hvorfor: det er ikke just granit man mangler i Frankrig…

   


 
Karen Dybkjær - Senior researcher at the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Denmark

I work on microfossils from the Danish and Norwegian areas. I use them to date million years old rock samples and to interpret the depositional environment of the rock (limnic, shallow marine, deep marine…).

Karen Dybkjær
 
Douwe van Hinsbergen - Professor at Utrecht University, the Netherlands

I am a geologist and I study plate tectonics and the driving mechanisms in the Earth’s mantle, mountain building processes, and the geography of the geological past. I enjoy geological fieldworks all over the world, and translating the results to science and a broad public.

Douwe van Hinsbergen